Tilbake
Are Kalv° og Einar Irjan Ananiassen

Denne websiden er skrudd sammen av Are Kalv° og Einar Irjan Ananiassen. Komplottet ble komplett etter at Kalv° og Ananiassen stirret og pekte inn i fremtiden fra Ullensvang hotell i Hardanger, en h°stdag i 2004.